Chất liệu: Da bê Italy 
Lót: Vãi cotton 
Phụ kiện :Niken trắng
CNES

Back Pack CNES

  • Mã sản phẩm: SM000228
  • Tình trạng: Đặt hàng trước
  • Danh mục:
Giá: Liên hệ

Số lượng

AC NIKEN PLATING
Liên hệ