shoe care guide

shoe care guide
Hướng dẫn  chăm sóc giày

Confined or not, it is always important to take care of your shoes. We offers you a guide to take care of your plain leather shoes.
Cần thiết hay không, việc chăm sóc đôi giày của bạn luôn là điều quan trọng. Chúng tôi cung cấp cho bạn hướng dẫn chăm sóc đôi giày da trơn của bạn.
Step 1 – Preparation
Bước 1 - Chuẩn bị

This consists of putting in place all the elements we will need to take care of our shoes: put shoetrees in the shoes, remove the laces, and insert suitable wooden shoe tree in your shoes  and take out all the care products we will need (cleaning wax, shoe polish, brushes).
Chuẩn bị tất cả các dụng cụ chúng ta sẽ cần để chăm sóc đôi giày của mình: đặt giày vào bàn, tháo dây buộc và nhét shoetree cho giày định hình, dể cho việc bảo dưỡng và lấy ra tất cả các sản phẩm chăm sóc chúng ta sẽ cần (sáp tẩy rửa, xi đánh giày, bàn chải).
Step 2 – Scraping
Bước 2 – loại bỏ bụi dơ
                               
The leather must be cleaned and the accumulated dirt (wax residue, dust) removed to free the pores of the leather. To do this, brush the leather with a scraper brush and wipe it with a slightly damp sponge. Allow to dry.
Da phải được làm sạch và loại bỏ bụi bẩn tích tụ (cặn sáp, bụi) để làm hở các lỗ chân lông trên da. Để làm điều này, hãy chải da bằng bàn chải long ngựa và lau bằng một miếng bọt biển thấm nước., xong chờ khô.
Step 3 – Cleaning
Bước 3 - Làm sạch
                                   
With the help of a cleansing cream or a leather renovator. It is advisable to rub all the leather parts of the shoe (upper, welt, and leather sole edge) to remove the old shoe polish. Let it rest for a moment.
Dùng  chất  làm sạch hoặc chất làm mới da. Boi và chà xác tất cả các phần da của giày (phần trên, lớp nỉ và phần viền đế da) để loại bỏ lớp xi đánh giày cũ. Và chờ một thời gian.
Step 4 – polish cream
Bước 4 – đánh kem dưỡng
                            
                     
As the welt is difficult to access, the use of a small brush is ideal. A colourless wax can be used to preserve the colour of the welt threads. Go around the entire shoe.
Để kem lọt vào được  các vết nhăn, nên sử dụng một bàn chải nhỏ là hợp nhất. Có thể sử dụng một loại sáp không màu để giữ màu của các sợi chỉ và da không biến đỏi. thoa  xung quanh toàn bộ giày, chờ khô vài phút, dung bàn chải hoặc vãi chùi đều cho không bị loang.
Step 5 - Waxing the upper
Bước 5 - Waxing phần trên


                            
           
Apply polish (from a metal can) or creme (in a glass jar) with a cotton cloth, making small circles with your fingers in order to let the wax penetrate into the pores of the leather. Apply to the entire surface of the shoe upper and leave to rest for 1 hour.
Dùng vải cotton đánh bóng (từ lon kim loại wax) hoặc creme (trong lọ thủy tinh cream), dùng ngón tay tạo thành những vòng tròn nhỏ để sáp thấm vào các lỗ chân lông trên da. Thoa lên toàn bộ bề mặt của giày và để yên trong 1 giờ.
Step 6 – Polishing
Bước 6 - Đánh bóng
       
To shine and remove excess shoe polish, brush the shoe with a soft brush. Put the laces back on. We can finish the step with a glaze.
Để đánh bóng và loại bỏ xi đánh giày thừa, hãy chải giày bằng bàn chải mềm.đánh đều tới khi đạt độ bóng ưng ý, xong  buộc dây giày lại. Chúng ta có thể đánh bóng gương nếu cần.

Cnesbespoke.vn

 

Thông tin khác

CNES SHOES VTV
CNES SHOES VTV

CNES SHOES (VTV channel)

3 Great Shoe Brands to Discover
3 Great Shoe Brands to Discover

3 Great Shoe Brands to Discover

REWIEW CNES
REWIEW CNES

Liên hệ